Data importu: 2023-10-01 03:06:58.913685+02; wersja bazy danych: 27
Dorobek Naukowy 2.0 — © 2021 – 2023 Politechnika Rzeszowska
Wersja 0.8.9 (2023-08-02:b136111)
Uwagi do systemu