Data importu: 2022-07-01 03:06:46.783072+02; wersja bazy danych: 24
Dorobek Naukowy 2.0 — © 2021 – 2022 Politechnika Rzeszowska
Wersja 0.6.6 (2022-06-03:106a4f5)
Uwagi do systemu