Data importu: 2022-05-18 03:06:46.400103+02; wersja bazy danych: 22
Dorobek Naukowy 2.0 — © 2021 – 2022 Politechnika Rzeszowska
Wersja 0.6.5 (2022-04-13:6566a5e)
Uwagi do systemu