Data importu: 2023-05-28 03:06:57.573588+02; wersja bazy danych: 27
Dorobek Naukowy 2.0 — © 2021 – 2023 Politechnika Rzeszowska
Wersja 0.8.7 (2023-04-14:177a782)
Uwagi do systemu